Programování pomůcek, řešení a komplexních aplikací v rámci Visual Basic for Applications - Excel, Access, Word, Outlook apod.

Programování se věnuji od svých 17 let, kdy jsem dostal svůj první počítač Atari 800XL. S programováním v prostředí MS Excel jsem začal v roce 1998 a s Accessem jsem začal v roce 2002. Na zakázku pro třetí firmy pracuji jako OSVČ od roku 2003. Přehled nejzajímavějších zakázek z poslední doby najdete zde


Nabízím Vám:

 • programování maker v jazyce Visual Basic v prostředí Microsoftích aplikací excel ico Excel a access ico Access,
 • znalosti užívání Microsoft Excelu a Accessu,
 • znalosti s databázovým serverem SQL Server, MySQL
 • externí příležitostnou výpomoc při správě dat
 • pomoc se zlepšováním toku informací ve firmě

Služby programování pro excel a access poskytuji jako OSVČ od roku 2003.

Možnosti daného prostředí a programovacího jazyka:

 • vyhledávání dat napříč prostředím (SQL databáze, listy Excelu, databáze Access,
 • editace dat pomocí formulářů, dávkových příkazů,
 • zobrazení dat jako tabulky, Accessu, importy na web sql servery, sestavy ve Wordu a PDF ( s využitím šablon), výstupy css, html, xml apod,
 • grafické zobrazení průběhu (plány výrob, vytížení pracovišť)
 • získání informací parsingem html kódu z webových stránek

Kancelářské aplikace MS Office Excel, Word, Outlook a Access obsahují tzv. integrované vývojové prostředí (IDE), které umožňuje v rámci daného sešitu (Excel), nebo databáze (Access) nebo dokumentu (Word) a podobně, vytvářet velmi sofistikovaná a přitom velmi levná řešení, od jednoduchých funkcí až po komplexní zákaznické aplikace. Visual Basic for Applications (VBA) nabízí mocné a poměrně jednoduché nástroje pro správu dat a informací. Díky vestavěným dll modulům je možné obsluhovat i databáze SQL Server nebo MySQL.

Makra v excelu Vám tak urychlí práci, že to, co byste dělali hodiny bude hotové za pár vteřin!

Cena, obchodní podmínky, průběh zakázky:

Případná zakázka má většinou tento průběh:

 • poptávka nebo zájem ze strany zákazníka,
 • konzultace, zpravidla osobní, projednání záměru, hledání vhodného řešení,
 • vypracování záměru řešení, rozsah prací, požadovaná funkčnost, cena,
 • objednávka (v případě akceptování ze strany objednatele),
 • realizace funkčního řešení a předání zákazníkovi k doladění a případnému zachycení chyb,
 • fakturace (dílčí nebo konečná, dle dohody a rozsahu zakázky

Pokud je zakázka v režimu vykázané činnosti a výkazu práce, pak hodinová sazba je 400 Kč.
Cena může být stanovena vzájemnou dohodou za odsouhlasený objem prací.

IDE VBA Vývojové prostředí na pozadí aplikace MS Access, Ecxel, Word, Outlook atd
Aplikace access Příklad formuláře aplikace v prostředí MS Access s základními ovládacími prvky, provolby, seznamy, tlačítka, podtabulky apod.
grafický plán výroby excel Ukázka aplikace, která na základě podkladových souborů vygeneruje grafický plán vytížení pracovišť.

Potřebujete automatizovat a zrychlit práci s ms excelem? Pracujete každý den se stejnými tabulkami a potřebujete, aby se práce udělala sama? Chcete mít pořádek ve svých datech a rychle se v nich orientovat? Makra a programovací prostředí v excelu Vám umožní vše snadno a rychle a hlavně levně realizovat!

Příklad makra v jazyce VBA v Excelu

Jazyk VBA na pozadí Excelu má přístup ke každé buňce, ke každému listu i k souborům excelu a může s nimi provádět téměř libovolné operace. Výhodou makra je zejména to, že nezatěžuje počítač neustálým přepočítáváním vzorců, makro spustíte a máte výsledky, bez vzorců. Makra se hodí všude tam, kde potřebujete něco hledat, vyfiltrovat a nějak zobrazit. Nebo hledat a označkovat. Možností je mnoho a záleží jen na fantazii a požadavcích uživatele..

Jednou z tisíců možností je načíst data ze vzdáleného SQL serveru, udělat v nich změny přímo v listu, tak jak to znáte a pak je dávkově poslat zpět na server. I to lze, s pomocí objektu ActiveX ADODB.

Pro představu, jak Visual Basic vypadá, uvádím krátké makro:


	Public Sub AnalyzaDat()
	  Dim rng As Range, lSmyckaRow As Long, lMaxRow As Long
	  Dim wbk As Workbook, wks As Worksheet
	  Application.Calculation = xlCalculationManual
	  Application.ScreenUpdating = False
	  Set wks = ThisWorkbook.Sheets(List7.Name)
	  lMaxRow = wks.Range("A65000").End(xlUp).Row
	  For lSmyckaRow = 2 To lMaxRow
	   wks.Range("X" & lSmyckaRow).Value = ""
	  Next
	  Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
	  Application.ScreenUpdating = True
	  MsgBox "Hotovo", vbInformation, strMsgTitle
	 End Sub
		

Toto makro je kostra metody, která by si zjistila poslední řádek volaného listu a pak by smyčkou prošla řádky od druhého do posledního použitého a ve sloupci X by něco zapsala. Tato metoda nic neřeší, ale řekněme, že bysme testovali hodnoty ve více sloupcích na výskyt nějakých hodnot a do sloupce X si dali nějakou značku. Pak by stačilo jen zapnout předdefinovaný filtr.

Potřebujete načíst a zpracovat data v různých formátech a pak je exportovat třeba jako html přes ftp dál na server?


  If ZapFiltr = "A" Then
    wks.Range("X13").AutoFilter Field:=24, Criteria1:="X"
  End If

Taková technika není vhodná pro oblasti s tisíci řádky, pro takové případy je lepší "proběhnout" oblast pomocí Find, FindNext:


  With rFoundCell
    Set c = .Find(sOblast, LookIn:=xlValues)
      If Not c Is Nothing Then
        firstAddress = c.Address
        Do
         wks.Range("X" & c.Row).Value = "A"
         wks.Range("Z" & c.Row).Value = wks.Range("Z" & c.Row).Value & " - " & sOblast
         Set c = .FindNext(c)
        Loop While Not c Is Nothing And c.Address <> firstAddress
      End If
  End With

Opět jde jen o fragment kódu. V jedné zakázce jsem řešil "dohledání souvisejících údajů, jednotlivých pracovníků ze skupin. Pokud daný řádek výkonu náležel pracovníkovi z filtrované skupiny, byl označen písmenem A a poté byly takové řádky zafiltrovány. Vyskládávání filtru by bylo neúnosné.

příklad filtrování s pomocí makra

V obrázku výše jsou v dialogovém okně provolby dvou hodnot, přičemž druhá, Skupina, obsahuje až deset různých čísel ze sloupce "Pers.-N". Pomocí makra a jeho hledání jsou hledána čísla z dané množiny a pokud jej řádek obsahuje, je označkován. Poté je zapnut Filtr a jsou zobrazeny jen ty řádky, které obsahují pracovnka s osobním číslem z dané skupiny a dále z požadované Oblasti.

Zpracování takové úlohy při 3000 řádcích trvá asi 2 sekundy.

Máte ve firmě velký informační systém a přesto potřebujete vlastní zákaznické analýzy? Ušetřete desítky tisíc korun a svěřte to excelu!

Upozornění: Aby Vám makra fungovala, musíte je mít ve svém Excelu povolená. Zde najdete návod, jak makra povolit.

Zajímavé zakázky z posledních let:

Níže najdete příklady několika projektů, které jsem realizoval. Vždy se jedná o unikátní řešení šité na míru přímo zákazníkovi.

 • Obchodníci na burze, rozsáhlý systém zpracování měnových párů, exporty dat na cílový server, který zobrazuje data ve speciálním zákaznickém grafickém software. Denní zálohování dat na MySQL server, update statusů na Facebook. Vše plně automatické.
 • Grafické zobrazení plánu výroby a vytížení pracovišť
 • Rozpočet materiálu na speciálním řezacím stroji. Nářezový plán papírových trubek, software sám vyhodnotí nejlepší kombinaci skladby řízků z trubky.
 • Účetní kancelář - software pro správu klientely a dokumentace v rámci odečitatelné položky výzkumu a vývoje
 • Firma poskytující sídla firmám, správa agendy
 • Excelová šablona pro generování cenových nabídek a pdf sestav

Zpět na úvod programování

Úklidy bytových domů v Brně

Úklidy společných prostor bytových domů v Brně provádím již od roku 2003. Uklízím pravidelně, jednou týdně, s jedním nebo dvěma většími úklidy na jaře a na podzim, dle dohody a smlouvy.


Nejsem plátce DPH, cena je tedy nižší. Ceny jsou v rozpětí 1600 – 1900 Kč měsíčně. Úklidy provádím sám, ve velmi dobré kvalitě a k všeobecné spokojenosti obyvatel domů. Na tuto činnost mám platné oprávnění – živnostenský list.

Tato nabídka je určena Společenstvím vlastníků nebo Bytovým družstvům v rámci jednotlivých domů. Práce jsou vykonávány na základě přímého vztahu dodavatel – já / odběratel – Vy, se smlouvou o dílo. Tento typ vztahu zajišťuje přímou vazbu a vede k vysoké a dlouhodobé spokojenosti.

Rozsah úklidu společných prostor domu - 1x týdně
 • Vytření společných prostor domu mopem Magic s kbelíkem se ždímací lištou. Nečistoty sedají ke dnu a k oplachu houbičky mopu je užita čistější voda z hladiny.
 • Otření madla zábradlí
 • Vyleštění skleněných ploch ve vstupních vestibulech dle potřeby
 • Setření prachu z poštovních schránek
 • Očištění skleněných výplní vstupních a vchodových dveří
 • Dle situace odstranění samolepek z vchodových dveří
 • Otření okenních parapetů od prachu a nečistot
 • Otření od prachu a nečistot zvonkového tabla u vchodu
 • Zametení chodníku před domem
 • Zametení prostoru popelnic
 • Výtah - vytření podlahy a očištění stěn
 • Odstranění odpadků z travnatých ploch před a za domem
 • Úklid reklamních letáků
 • Ometení pavučin ze společných prostor domů
 • Úklid dvorku
Rozsah úklidu společných prostor domu - 2x ročně
 • Otření prachu svítidel a spínačů
 • Umytí výtahových dveří
 • Umytí kovové výplně zábradlí
 • Umytí oken včetně okenních rámů ve společných prostorech domu
Reference
 • Smetanova 47 (8 let)
 • Sokolská 7 (9 let)
 • Souběžná 43, 45, 47 (10 let)
 • Tučkova 8 (12 let)

Dohodnutá cena je konečná, zahrnuje veškeré náklady včetně úklidových prostředků.

V případě zájmu mě prosím kontaktujte a já Vám po dohodě připravím cenovou nabídku včetně návrhu SOD.

Stolařství, truhlářství

Stolařině se věnuji dílem jako celoživotní kutil a dílem jako pomocník ve stolárně mladšího syna. Zároveň vypomáhám v oblasti podpory prodeje, realizace zakázek apod.


Nabídka služeb, strojní vybavení

 • Protah max. šířka 600 mm, max délka 4m
 • Formátovací pila, max. rozměry 2700x2200 mm
 • CNC, tříosé, max. plocha 1500x900 mm
 • Laser gravírování do plochy (2 osé), max. velikost 500x300 mm

Všechny výrobky vyrábíme prioritně z masivu (spárovka vyrobená z tvrdého dřeva), doplňkově z běžných truhlářských materiálů, jako MDF (různé variace "sololitu"), laminovaného plošného materiálu, překližky i z běžného řeziva (smrk, borovice, modřín apod.)

 • Bytový nábytek, dopňky
 • Přístřešky, pergoly
 • Schodiště
 • Restaurační práce (klavíry, nábytek, doplňky)
 • Čalounické práce
 • Zahradní prvky, např. sloupky pro vedení révy, lavice, poklopy, dveře
 • Rekvizity, prolézačky
 • Drobné dekorace

Zámečnictví - Chovná klec pro slepice

Když neprogramuji, kutím. Zámečnictví, podobně jako stolařina, je mým celoživotním společníkem.


chovná klec pro slepice

Více informací o chovné kleci najdete na e-shopu zde

Zámečnictví

Nabízím Vám zhotovení jednodušších ocelových výrobků, v kombinaci s dřevem, dutinkovými polykarbonáty nebo sklem. Mám zkušenosti se zadáváním výroby ocelových výpalků u profesionálních firem na CNC laser strojích.

Příklad realizace - Mobilní, přenosná, přesouvatelná chovná klec pro slepice, kurník.

Při návrhu i výrobě jsem zohlednil všechny požadavky jak ze strany chovatele, tak i samotné drůbeže. Slepice chovám od roku 2015 a zmíněný výrobek reflektuje všechny vypozorované potřeby ptáků pro jejich důstojný život.

Detailní popis produktu

Rozměry [mm]:

Klec: šířka 1000, délka 2000 cm, výška 1600
Budka: šířka: 1000, hloubka: 500, výška: 950

Provedení:

Ocelový rám z kulatiny o průměru 10 mm, sestavitelný. Výplňové pletivo je z ocel. „kari“ sítě, drát pr. 4 mm, oko 100 x 100 mm. Odklápěcí třídílné dno je z kari sítě 150 x 150 mm, drát pr. 4 mm potažené králikářským pletivem.

Mobilita:

Klec je možné přemisťovat pomocí ocelových kol tažením za protější, nižší konec klece. Pokud budete klec přemisťovat v měkkém terénu, vypomůžete si vypodložením kol dřevěnými deskami.

Snadná přeprava:

Základní dílce kurníku jsou vytvořeny z dvou bočních dílců vzájemně spojených příčnými svorníky, dále hlavní horní poklop a tři křídla dna. Budka je dřevěná, kompaktní a lze ji smontovat. Dodává se buď rozložená spolu s příslušným spojovacím materiálem (šrouby) nebo již smontovaná.

Obslužnost:

Dřevěná budka má jednokřídlé celoplošné dveře pro obsluhu snáškového hnízda (spodní patro) a pro občasnou kontrolu a vyčištění hnízdiště od trusu. Dále velkoplošné poloprůhledné dveře z dutinkového polykarbonátu, které zůstávají po většinu roku zcela otevřené a zároveň slouží jako stříška. Klec má na jedné straně 70 cm široké dveře pro vstup do prostoru kurníku.

Budka:

Budka je celodřevěná, vnější plášť je ze smrkové palubky síly 16mm, stěny jsou vyplněny 2 cm izolantem. Zevnitř je prostor budky obložen 0,8 mm silným vysokotlakým bílým laminátem (HPL). Střecha je volitelně z asfaltového pásu nebo pozinkovaného plechu. Budka je do klece vsazena a lze ji přemístit samostatně. Budka je smontovatelná pomocí šroubů v bočních stěnách budky.

Ergonomie:

Klec poskytuje slepicím maximální pohodlí a v rámci daného prostoru jde o nejvyšší kompromis. Do prostoru klece doporučujeme vložit vodorovně umístěnou desku tak, aby slepice mohly během dne obývat i toto "patro". Sníží se tak jejich případné "sociální" napětí a vytipovaná a šikanovaná slepice se tak může uchýlit do bezpečí 1. patra. Snáškové hnízdo je prostorné a poskytuje dostatek místa i pro více současně snášejících slepic. Hnízdo doporučujeme vystlat senem.

Ekonomika:

6 nosnic snese průměrně 30 vajec týdně. Při ceně cca 6 Kč za kus je tržba 180 Kč / týden. Roční tržba se může pohybovat orientačně kolem 7300 Kč.

Cena za kus je orientační a zohledňuje vlastní chov, jedná se o vejce vlastní produkce, kde jde nejen o vlastní značku "BIO", ale i o čerstvost a garanci původu.

Krmení:

Slepice jsou velmi užiteční "skoro všežravci", takže kromě namočené pšenice je můžete krmit čerstvou zelenou trávou, listy pampelišky, na jaře předpěstovaou hořčicí a pod. Mohou též vařené nudle s tvarohem atd. Kromě toho se postarají o většinu vašeho kuchyňského odpadu včetně kuřecích kostí, které jim jednoduše roztlučete.

Krmící žlab i miska z vodou jsou zavěšeny na kleci z vnější strany. To garantuje perfektní obslužnost a rovněž ochranu před pošlapáním a rozházením. Slepice dokáží být velmi divoké a svými pařáty jakoukoliv misku ihned převrátí při snaze si do ní vlézt.

Upozornění:

Obrázky jsou ilustrativní, výrobek se může vzhledem k vývoji a zdokonalování drobně odchylovat. Pozor, vnitřní obklad z laminátu se může mírně zvlnit vlivem měnící se vlhkosti prostředí a dřevěného rámečku budky. Toto zvlnění není závada. Primární účel laminátu je čistota a snadná údržba vnitřních prostor budky.

Kontakty

Vítězslav Sobol, Hlavní 143, 664 46 Radostice (4,5 km od Ořechova u Brna, 10 km od hranice města Brna)
Číslo účtu: 670100-2200055961/6210 (mBank)
IČ 64310451, DIČ CZ6809200079 (neplátce DPH)
ŽL Č.j.:OŽÚ-ČJ/7951-13/SEH, Vydaný: Městský úřad Šlapanice
e-mail: viso@centrum . cz
mobil: +420 777 936 061